San Rosendo no mosteiro

Un día que había dunha impoñente tempestade, San Rosendo asomouse á vetá da súa cela e exclamou impensadamente:

¡ Oh, que día tan malo !

Pero arrepentido no acto polo feito de permitir que a súa mente abrigase unha idea de protesta contra o decretos do Eterno, sacou o seo anel abaciál, e tirándoo ó leito do Eume suplicoulle a Deus que se dignase devolverlle aquel anel cando o seu pecado fose perdoado.

E ó cabo dun tempo o anel foi recobrado polo cociñeiro do convento no ventre dunha troita collida nas augas do Eume.

Fragas do Eume - Roberto Rey

San Rosendo no Mosteiro de Caaveiro - Roberto Rey Fotografía

San Rosendo no Mosteiro de Caaveiro - Roberto Rey Fotografía

San Rosendo no Mosteiro de Caaveiro - Roberto Rey Fotografía

San Rosendo no Mosteiro de Caaveiro - Roberto Rey Fotografía

© 2017 Roberto Rey | All Rights Reserved
Ir arriba