Acerca de

[GL]

Roberto Rey mira. Mira e logo as súas fotografías botan fume e súan e levan o ritmo cos pés ou a cabeza, e mesmo cravan un riff que sempre é látego.

As imaxes que mira Roberto Rey son exactas. Pero non só ca]lco ou réplica ou espello en branco e negro con moito gran. Non simple reprodución, nin retórica ou virtuosismo co software ou co hardware.

Teñen luz (e sombras) e esqueleto e movemento e son formais pero riseiras: son fotos para escoitar e bailar e ter todas as ganas de estar aí, dentro delas.

[Xurxo Chapela]

[ES]

Roberto Rey mira. Mira y luego sus fotografías echan humo y sudan y llevan el ritmo con los pies o la cabeza, y también clavan un riff que siempre es como un látigo.

Las imágenes que mira Roberto Rey son exactas. Pero no una copia o réplica o espejo en blanco y negro con mucho grano. No son una simple reproducción, ni retórica o virtuosismo con el software o el hardware.

Tienen luz (y sombras) y esqueleto y movimiento y son formales pero risueñas: son fotos para escuchar y bailar y tener todas las ganas de estar ahí, dentro de ellas.

[Xurxo Chapela]

© 2018 Roberto Rey | All Rights Reserved
Ir arriba