Acerca de

[GL]

Roberto Rey mira. Mira e logo as súas fotografías botan fume e súan e levan o ritmo cos pés ou a cabeza, e mesmo cravan un riff que sempre é látego.

As imaxes que mira Roberto Rey son exactas. Pero non só calco ou réplica ou espello en branco e negro con moito gran. Non simple reprodución nin retórica ou virtuosismo co software ou co hardware.

Teñen luz (e sombras) e esqueleto e movemento e son formais pero riseiras: son fotos para escoitar e bailar e ter todas as ganas de estar aí, dentro delas.

[ES]

Roberto Rey mira. Mira y luego sus fotografías echan humo y sudan, y llevan el ritmo con los pies y la cabeza, y también clavan un riff que siempre es como un látigo.

Las imágenes que mira Roberto Rey son exactas. Pero no son sólo una copia o réplica o espejo en blanco y negro con mucho grano. No son una simple reproducción, o retórica, o virtuosismo realizado con software y  hardware.

Tienen luz (y sombras) y esqueleto, y movimiento. Son formales pero alegres: son fotos para escuchar y bailar y tener ganas de estar ahí, dentro de ellas.

[Xurxo Chapela]

2018 © Roberto Rey ~ All Rights Reserved
Subir
error: 2018 © All Rights Reserved | Roberto Rey Domínguez